Хосгүй аав


Хосгүй аав
Унших чиглэл:
Зүүнээс баруун
Төлөв:
Ongoing
Зохиолч:
Но Гюунчан
Зураач:
И Хюунсиок
Төрөл:
ТулаантАдал явдалтИнээдмийнТүүхэнТулааны урлагХайр дурлалЭнгийн амьдралМурим
Tags

Үзэлтээр
37713
Үнэлгээ:
Нийт 26 саналаас 4.77/5.

Танилцуулга:

Тулааны урлагийн нийгмийн амьдралыг нэгэн гайхалтай эцэг болон түүний хүүхдүүдийн өнцгөөс харуулсан тэдний амьдралын тухай гайхалтай манга.

Хосгүй аав-н бүлгүүд