Бамбайт баатрын сэргэлт


Бамбайт баатрын сэргэлт
Унших чиглэл:
Баруунаас зүүн
Төлөв:
Ongoing
Бусад нэр:
Kyu AIYA
Зохиолч:
Aneko Yusagi
Зураач:
Aiya Kyu
Төрөл:
ТулаантАдал явдалтЭмгэнэлт
Tags

Үзэлтээр
2019
Үнэлгээ:
Нийт 6 саналаас 4.67/5.

Бамбайт баатрын сэргэлт-н бүлгүүд