Баатруудыг хөнөө


Баатруудыг хөнөө
Унших чиглэл:
Зүүнээс баруун
Төлөв:
Ongoing
Зохиолч:
D-Dart
Зураач:
CarroToon
Гарсан огноо:
2020
Төрөл:
ТулаантАдал явдалтИнээдмийнЕр бусынRPG
Tags

Үзэлтээр
17856
Үнэлгээ:
Нийт 27 саналаас 4.52/5.

Баатруудыг хөнөө-н бүлгүүд